مشاوره حقوقی تلفنی

همانطور که میدانیم در دورانی هستیم که زمان مهمترین نقش را ایفا می‌کند برای بیشترین صرفه‌جویی در زمان و استفاده بهینه از آن باید از تمامی امکانات موجود استفاده کنیم. به همین جهت تیم ویزلند بر آن شد که با استفاده از خدمات تلفنی کارآمد، شما را در راستای کم کردن وقت و زمان اضافه حمایت کند.

چرا مشاوره تلفنی؟

  • دوری مسافت
  • عدم دسترسی به وکیل در زمان کوتاه
  • هزینه زیاد رفت و آمد مداوم
  • هزینه بیشتر مشاوره حضوری در مقایسه با مشاوره تلفنی

مزایای مشاوره تلفنی

  • کاهش هزینه‌ها، اعم از حق مشاوره و رفت و آمدها و...
  • صرفه‌جویی در وقت
  • دسترسی به تعداد بیشتری از وکلا و حق انتخاب بیشتر
  • قابلیت افزایش تعداد جلسات مشاوره
  • انعطاف داشتن با زندگی روزمره

تیم ویزلند با بهره‌مندی از مشاورین با تجربه در ابتدا با تلفن با شما گفتگو می‌کنند و در صورتی که خدمات به شما به صورت تلفنی امکان پذیر باشد این نوع خدمات را در اختیار شما قرار میدهد
در صورتی که موضوع شما نیاز بیشتری داشته باشد می‌توانید از خدمات دیگر ما استفاده کنید.